come

come
v. komen; aankomen; tot een oplossing komen; eindigen, tot bevrediging komen
come1
[ kum] 〈zelfstandig naamwoord〉 〈vulgair〉
spermageil
————————
come2
〈werkwoord; came [keem], come [kum]
komennaderen, nader(bij) komen
aankomenarriveren
beschikbaar zijnverkrijgbaar zijn, aangeboden/geproduceerd worden
verschijnen
meegaan
gebeuren
staankomen, gaan
zijn
beginnengaan, worden
10 (een bepaalde) vorm aannemen
11 〈vulgair〉klaarkomen 〈orgasme〉
voorbeelden:
1   in the time to come in de toekomst
     the time will come when … er komt een tijd dat …
     in the years to come in de komende jaren
     she came running ze kwam aangerend
     come and go heen en weer lopen; 〈figuurlijk〉komen en gaan
     come aboard aan boord komen
2   the goods have come de goederen zijn aangekomen
     the train is coming de trein komt eraan
     I'm coming! ik kom eraan!
     〈spreekwoord〉 first come, first served die eerst komt, eerst maalt
3   this costume comes in two sizes dit mantelpak is verkrijgbaar in twee maten
4   that news came as a surprise dat nieuws kwam als een verrassing
5   are you coming? kom je mee?
6   come what may wat er ook moge gebeuren
     (now that I) come to think of it nu ik eraan denk
     〈informeel〉 how come? hoe komt dat?, waarom?
7   my job comes before everything else mijn baan gaat vóór alles
8   it comes cheaper by the dozen het is goedkoper per dozijn
     it comes rather easy het is nogal gemakkelijk
9   the buttons came unfastened de knopen raakten los
     come loose loskomen, losgaan
     it has come to be used wrongly men is het verkeerd gaan gebruiken
     come to believe tot de overtuiging komen
     come to know someone better iemand beter leren kennen
〈informeel〉 three years come Christmas over drie jaar met Kerstmis
     the life to come het leven in het hiernamaals
     〈informeel〉 come Saturday aanstaande zaterdag
     〈informeel〉 he'll be eighteen come September hij wordt achttien in september
     she doesn't know whether she is coming or going ze is de kluts kwijt
     come home to roost zich keren tegen (de aanstichter), zich wreken
     come now! kom, kom!, zachtjes aan!
     come home to someone tot iemand doordringen
     come near to tears bijna in tranen uitbarsten
     come together het eens worden, een geschil bijleggen
     come near doing something iets bijna doen
→ come aboutcome about/, come acrosscome across/, come aftercome after/, come againcome again/, come alongcome along/, come apartcome apart/, come aroundcome around/, come atcome at/, come awaycome away/, come backcome back/, come beforecome before/, come betweencome between/, come bycome by/, come downcome down/, come forcome for/, come forwardcome forward/, come fromcome from/, come income in/, come intocome into/, come ofcome of/, come offcome off/, come oncome on/, come outcome out/, come overcome over/, come roundcome round/, come throughcome through/, come tocome to/, come undercome under/, come upcome up/, come uponcome upon/

English-Dutch dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Come — Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Come — Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • come — ► VERB (past came; past part. come) 1) move, travel, or reach towards or into a place thought of as near or familiar to the speaker. 2) arrive. 3) happen; take place. 4) occupy or achieve a specified position in space, order, or priority: she… …   English terms dictionary

 • come — [kum] vi. came, come, coming [ME comen < OE cuman, akin to Goth qiman, Ger kommen < IE base * gwem , *gwā , to go, come > L venire, to come, Gr bainein, to go] 1. to move from a place thought of as “there” to or into a place thought of… …   English World dictionary

 • Come On — may refer to: Come On (How I Met Your Mother), an episode of the sitcom How I Met Your Mother Come On (game), a video game for the Vii A sexual advance or flirtatious remark A catch phrase frequently used by the character Gob Bluth in the TV… …   Wikipedia

 • Come to Me — «Come to Me» Сингл Дидди при участии Николь Шерз …   Википедия

 • Come To Me — «Come to Me» Сингл Diddy при участии Nicole Scherzinger c альбома «Press Play» Выпущен …   Википедия

 • come on — {v.} 1. To begin; appear. * /Rain came on toward morning./ * /He felt a cold coming on./ 2. To grow or do well; thrive. * /The wheat was coming on./ * /His business came on splendidly./ 3. or[come upon]. To meet accidentally; encounter; find. *… …   Dictionary of American idioms

 • come on — {v.} 1. To begin; appear. * /Rain came on toward morning./ * /He felt a cold coming on./ 2. To grow or do well; thrive. * /The wheat was coming on./ * /His business came on splendidly./ 3. or[come upon]. To meet accidentally; encounter; find. *… …   Dictionary of American idioms

 • come — O.E. cuman come, approach, land; come to oneself, recover; arrive; assemble (class IV strong verb; past tense cuom, com, pp. cumen), from P.Gmc. *kwem (Cf. O.S. cuman, O.Fris. kuma, M.Du. comen, Du. komen, O.H.G. queman, Ger. kommen, O.N. koma,… …   Etymology dictionary

 • come of — 1. To be a descendant of 2. To be the consequence of, arise or result from 3. To become of • • • Main Entry: ↑come * * * ˈcome of [transitive] [present tense I/you/we/they come of …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”